Wolny e-handel

Kolejną naszą specjalnością jest tematyka e-trade. Aktualnie, pracujemy nad poniżej przybliżonym projektem.
Open-Transactions

Open-Transactions - jest nowatorskim oprogramowaniem współtworzonym przez naszą firmę, które pozwala użytkownikom na przeprowadzanie transakcji internetowych przy użyciu certyfikatów określających wzajemne zobowiązania.

Jeżeli dwie osoby są sobie coś winne, to określają formę zobowiązania wobec siebie i sporządzają jego zapis elektroniczny. Następnie mogą dokonać wymiany takiego zapisu między sobą oraz, co najważniejsze, mogą nim handlować z innymi osobami.

Wszystkie transakcje przeprowadzane są w bardzo bezpieczny sposób, ponieważ wykorzystują technologię szyfrującą oraz dodatkowo zapewniają całkowitą prywatność przeprowadzanych operacji handlowych.
test